Den populära hästrasen shetlandsponny kommer från Shetlandsöarna norr om Skottland. Dess exakta ursprung är inte helt utrett, men man vet att det har funnits små hästar på öarna mycket länge.

En shetlandsponny får vara max 112 centimeter hög över manken, men det är trots det en stark hästras. Redan under bronsåldern fanns det småväxta hästar på öarna, men dagens shetlandsponnyer härstammar inte i rakt nedstigande led från dessa. Även andra ponnyer har tagits till öarna genom historien, bl.a. islandshästar och keltiska ponnyer. Hästens härdighet har utvecklats genom årtusendena på de avlägset belägna öarna, där klimatet är krävt och det ofta har varit ont om mat.

Shetlandsponnyerna användes som drag- och packdjur, som fick dra vagnar, bära laster och dra plogar och andra jordbruksredskap. När den industriella revolutionen gjorde att behovet av kol ökade i Storbritannien exporterades ett stort antal ponnyer söderut, där de användes som dragdjur i kolgruvorna. Även i USA användes shetlandsponnyer till detta ändamål, och den sista kolgruvan där ponnyer användes stängdes så sent som 1971.

Avelsarbetet med shetlandsponnyer inleddes på 1870-talet, efter att andra hästraser hade börjat importeras till öarna. Markisen av Londonderry ville bevara den ursprungliga rasen, och startade stuterier som skulle bedriva ett aktivt avelsarbete för att bevara rasen. Genom detta arbete spreds också hästarna från öarna till resten av Storbritannien, och till USA.

Det land i världen som har flest shetlandsponnyer i världen är idag Nederländerna. Kanske har det att göra med att landet är det mest tätbefolkade i Europa, och att det inte finns plats för större hästar. Shetlandsponnyn är, som många nog vet, den minsta hästrasen i världen. Men den är trots det stark, och den kan förutom att dra vagnar ridas i både trav och galopp. Eftersom den är så liten har den länge använts av barn, bl.a. på ridskolor. Även de flesta vuxna kan dock rida på en shetlandsponny, eller färdas i en vagn som dras av en ponny. Shetlandsponnyer används fortfarande som körhästar, och man tävlar med dem i flera former av hästsport. För den som är nybörjare blir ponnyn ofta den första typ av häst man bekantar sig med, innan man går vidare till större hästar. Sedan finns det de som fastnar för denna lilla, men starka och intelligenta häst, och fortsätter arbete med den. Det är inte bara barn som tävlar med shetlandsponnyer, och det går att träna hästarna till att tjänstgöra som ledardjur för synskadade. Shetlandsponnyer används också vid många former av hästterapi.

Amerikansk och tysk shetlandsponny

Enligt de skriftliga källorna kom de första shetlandsponnyerna till USA 1885. I delstaterna Illinois, Indiana och Iowa inleddes ett avelsarbete där man korsade hästarna med andra ponnyraser. Resultatet blev den amerikanska shetlandsponny, som har en profil som mer påminner om en större häst, och inte har den brittiska ponnyns karaktäristiska ”knubbighet”.

Även i Tyskland avlade man fram en variant, som dock inte blev godkänd av den brittiska rasorganisationen, precis som den amerikanska varianten inte heller blivit. Därför kallas denna hästras Deutsches Classic-Pony. Denna har avlats för att ha ett mer elegant utseende, och ett temperament som lämpar sig bättre för tävling.

Mer om shetlandsponnyn finns att läsa här.