hundVisst är det härligt att ta med hunden ut i naturen! Men för att ta hänsyn och skydda vilda djur finns det flera saker man bör känna till. Tar man med sig hunden under jakt gäller däremot andra regler, men försiktighet och extra stor uppsikt över sitt djur är fortfarande ett krav.

I marker där det finns vilt ska hundar hindras från att springa lösa, detta för att inte skrämma, skada eller stressa de vilda djuren. Att ha koll och följa regler gör upplevelsen med att vistas med sin hund i naturen roligare för alla, och därför är det viktigt att regler och riktlinjer följs, oavsett om det gäller jakt eller naturpromenad.

Skydda de vilda djuren

Naturvårdverket kan man läsa deras tolkning av lagen där det bland annat står att det är extra viktigt att ha uppsikt över sin hund och ha den kopplas under perioden 1 mars till 20 augusti i princip all typ av naturmark. Detta för att de vilda djuren ska hållas skyddade eftersom det är under denna period som djuren får ungar. Det är även viktigt att ha full kontroll över sin hund även annan tid på året, speciellt om hunden inte är helt dresserad. Hunden får vara lös inom synhåll, förutsatt att du som ägare kan stoppa djuret om det skulle komma vilt i närheten. Kan du inte detta ska hunden hållas kopplad. Ansvaret kring hunden åligger hundägaren, och djuret får inte orsaka skador eller olägenhet i naturen.

Jakt med hund

Om man ska jaga med hund gäller lite andra regler. Det gäller inte bara att ha rätt kläder och annat, som exempelvis Fähallens jaktutrustning. Man ska alltid ta hänsyn till det vilda djurlivet, men när man jagar med hund så får den vara lös för att spåra och driva vilt. En regel är att man inte får jaga med drivande hundar på för små marker och att man inte får utsätta viltet för onödiga påfrestningar. Man ska minimera lidandet och inte stressa djuren under jakten, skriver Svenska Jägareförbundet på sin hemsida. En som jagar med hund är Arne Axelsson, som berättar att han nyligen fick en dröm uppfylld. I slutet av första älgjakts veckan i Kronoberg fällde han en 20-taggare!