Hunden är människans bästa vän, skulle många säga. Nu har ett nytt fruktbart samarbete uppkommit mellan tvåben och fyrben: brukshundsklubbar ska hjälpa organisationen Missing People att hitta försvunna människor.

Missing People är en organisation som nog inte behöver någon närmare presentation. Organisationen har på kort tid blivit en folkrörelse, som bistår polisen i arbetet med att söka efter försvunna människor. Man har idag ett skallgångsregister där mer än 40 000 personer har anmält sig. Missing People har lokalavdelningar i varje län i Sverige, och för det mesta kan man mobilisera en skallgångskedja inom sex timmar från det att en person har anmälts som försvunnen.

Det är inget fel på engagemanget i Missing People, och man har redan gjort många viktiga insatser. Men organisationen består av människor, och människor har vissa tillkortakommanden. De kan t.ex. inte känna lukten av en människa som har passerat på en plats flera timmar tidigare.

Det kan däremot en hund göra, och det är naturligtvis Missing People medvetna om. Det räcker dock sällan med att ta sin familjehund och låta den gå i en skallgångskedja, det måste vara ett godkänt ekipage, med hund och förare. Totalt finns det ett fyrtiotal hundekipage i organisationen, vilket är för lite.

I en vanlig skallgång behövs det ungefär en person per meter. Med hundens nos räcker det med ett hundekipage per 40 meter i kedjan. På öppna fält söker sex hundenheter av 300 meters bredd.

Som tur är har man, på flera håll i landet, knutit band mellan lokala brukshundsklubbar och den lokala Missing People-föreningen. I Gävleborg blev MP-föreningen kontaktad av Borlänge brukshundsklubb. Nu kommer Missing People och brukshundsklubben att tillsammans träna de hundägare som är intresserade av att hjälpa till i skallgångskedjorna. Hundarna kommer att få göra ett prov som består av följande moment:

  • Följa ett 36 timmar gammalt spår i dåligt väder.
  • Spåra brett utan att veta var spåret börjar.
  • Skallgångskedja.
  • Sök i område med hinder.