Sverige är ett hästälskande land. Många svenskar äger hästar, eller har tillgång till hästar på annat sätt, som elever på ridskolor eller medryttare. Att rida och sköta en häst är givande på flera sätt, även i dagens högteknologiska samhälle.

Hur många hästar finns det i Sverige? Enligt Statistiska centralbyrån är det ingen som vet. De flesta med någorlunda insyn gissar på att antalet är någonstans mellan 220 000 och 300 000.

En gång i tiden var hästen en given följeslagare för många svenskar. Dels som riddjur, men framför allt som arbetsdjur. Idag har traktorer övertagit en stor del av de arbetsuppgifter som hästarna tidigare hade, men det betyder inte att hästen har försvunnit helt från näringsverksamheterna i Sverige. Det finns lantbruk som fortfarande använder hästar, exempelvis för att de är så otillgängligt belägna att det inte går att transporterna maskiner dit. Hästturismen ökar också.

Framför allt är hästen idag viktig för sport och fritid. Hästsport förknippas med tjejer, men även en hel del killar går till stallet regelbundet. För många är stall och ridskolor viktiga institutioner i samhället. Precis som i många andra föreningar är eldsjälarna viktiga för att få allt att fungera. Ett socialt kapital byggs upp, som är viktigt för hela samhället. När ett nytt stall invigs är det en stor nyhet för alla hästintresserade, och i många fall också för deras anhöriga.

Men man lär sig inte bara sådant som har med djur och med idrott att göra när man vistas i ett stall. De som är aktiva i ryttarföreningar arbetar hårt i stallet, och lär sig på detta sätt saker som är användbara i andra sammanhang.

Från stallet till styrelserummet

Stallet är en bra plats för att träna sina ledaregenskaper. Det visar en nyskriven masteruppsats från Sveriges lantbruksuniversitet. I stallet får man självförtroende, samt lär sig bestämdhet, kommunikation, kontroll över känslorna och handlingskraft. Det här är inga nyheter: man har vetat länge att människor som vistas i stall och interagerar med hästar utvecklar ledaregenskaper.

Det som visas i den nya uppsatsen, som skrivits av Josefin Fransson, är att egenskaperna verkligen är användbara i andra sammanhang. Fransson har intervjuat flera företagsledare med hästbakgrund, som har haft nytta av vad de lärde sig i stallet under sin fortsatta karriär. Det självförtroende man tillägnar sig i mötet med hästarna ger mod att möta nya utmaningar i yrkeslivet. På samma sätt som det är viktigt att vara bestämd mot hästen kan det också vara bra att som chef vara bestämd i många frågor, och att kommunicera tydligt, precis som man måste göra när man har med en häst att göra.

De fem chefer som intervjuades i uppsatsen hade inte lämnat stallet helt och hållet. Stallet var en plats där de kunde stressa av, hämta energi och återta kontrollen över sina känslor.

Uppsatsen heter Leadership skills developed through horse experiences and their usefulness for business leaders och finns att ladda ned här.